Jakt

Jaktutrustningen är inte densamma som den var för några år sedan och man kan nu dra stora fördelar av digital teknik för att enklare finna vad som jagas. De åtelkameror som finns ute i handeln har ungefär samma funktioner, även om det naturligtvis finns en rad skillnader mellan olika märken och fabrikat. Genomgående för en modern åtelkamera är att den skall kunna ta bilder när man själv inte är i närheten. Dessa bilder kan sedan skickas till en mobiltelefon för att man skall få snabb uppdatering om någonting händer i skogen. Det är inte ovanligt att man också får ställa in dessas känslighet för att de inte skall reagera på mindre djur som fåglar.

Under jakt

När jakten är igång har dessa en viktig funktion i och med att man då kan bevaka ytor man annars inte har tid att besöka. Kanske finns det stigar och områden där man inte brukar sitta vilka kan visa sig ytterst intressanta. I och med att man får bilder skickat till sig, behöver man inte ge sig av till platsen om man inte har fått korn på någonting. Om man är flera i jaktlaget kan man vinna en del fördelar genom att kontinuerligt använda sig av dessa kameror i sin jakt.

Hemifrån

Att jobba med åtelkameror när man inte befinner sig i närheten kan tyckas underligt men man kan de facto vinna en hel del på att gå igenom det bildmaterial som kommer. Om det rör sig djur på områden man tidigare inte känt till kan man göra om sin jakt radikalt utifrån den information som erbjuds via kameror. Ytterligare ett område där åtelkameror visat sig intressanta är när man vill övervaka områden som man tror intresserar tjuvskyttar. Det finns en rad exempel på jaktlag som kunnat hantera problem med tjuvjakt genom att sätta upp kameror i skogen. Vissa av de åtelkameror som används kan även filma sekvenser vilka man sedan kan studera. Vanligtvis skickas inte dessa utan som användare får man en notis om att informationen finns att tillgå om man åker ut till den kamera man gömt i skogen.